Sensors

เมื่อมี Sensors มากมาย .. เราใช้ประโยชน์ได้อย่างไร ในงาน RS (ตอนที่ 2 / 2)

ในตอนที่แล้ว เราทิ้งท้ายไว้ว่า การใช้งาน Sensor ทั่ว ๆ ไป สามารถนำมาช่วยในการ Validation กับข้อมูลจาก Satellite ได้อย่างไร . โดยปกติเมื่อใช้ข้อมูล Satellite ในการติดตามการเพาะปลูก

เมื่อ Sensors มีมากมาย ..เราใช้ประโยชน์ได้อย่างไร ในงาน RS (ตอนที่ 1 / 2)

ในยุคปัจจุบัน เราจะเห็น Sensors ต่าง ๆ เต็มไปหมด อย่างเช่น Smart phone ที่เราใช้ในชีวิตประจำวัน ก็มีทั้ง กล้อง GPS หรือ แม้กระทั่ง