Drone Mapping กับปัญหา Camp Fire ใน California

ในช่วงเดือน พ.ย. 2018 แคมป์ไฟ เผาทำลายตอนเหนือของ California ..เป็นเวลามากกว่า 17 วัน ..ทำลายบ้านมากกว่า 13,000 หลังคาเรือน ..และ มีผู้เสียชีวิตไปแล้ว 88 คน

PHOTO CREDIT: CASEY THOLBORN

การคาดการณ์โดยใช้ตัวเลขเพียงอย่างเดียว อาจทำให้เกิดความคลาดเคลื่อน .. ภาพถ่ายจาก Drone ..ทำให้เราเห็นความชัดเจนของไฟป่าที่อันตรายที่สุด ในประวัติศาสตร์ของรัฐ California

Greg Crutsinger, PHOTO CREDIT: CASEY THOLBORN

Greg Crutsinger (วิศวกร Drone) ร่วมกับทีมปฏิบัติการ 16 หน่วย ..ทำการบิน 518 เที่ยว ในสภาพหมอกควัน ..เพื่อให้เห็นความเสียหายของเมือง Paradise, California  ..ทีมงาน ได้ภาพจำนวนมากกว่า 70,000 ภาพ รวมถึงภาพ Panorama 160 ภาพ ..มีข้อมูลทั้งสิ้น 477 GB ..พื้นที่ของเมืองถูก Mapping ไปที่ความละเอียด 1-2 นิ้ว

.

เพื่อให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงโดยเร็วที่สุด ..นักวิ่งจะนำ Hard Drive ส่งต่อผ่านไปยังทีมงานแต่ละทีม ..เพื่อช่วยให้สามารถประมวลผลภาพได้ภายใน 24 ชั่วโมง

.

ภาพถ่ายและวิดีโอที่ถ่ายโดย Drone ยังถูกนำมาใช้ในทำแผนที่ ..ทำให้ผู้อาศัย ตรวจสอบสถานะบ้านของพวกเขาได้

.

Crutsinger ยังเคยได้จัดทีมอาสาสมัคร ..ทำงานกับเจ้าหน้าที่ป้องกันอัคคีภัยใน Carr Fire เมื่อต้นปี 2017 ในขณะที่เกิดไฟป่าในย่าน Coffey Park

.

รูปภาพและข้อมูลของเขาที่รวบรวมจาก Camp Fire จะสามารถถูกนำมาใช้ ..เพื่อทำความเข้าใจวิธีการแพร่กระจายของไฟและวิธีการบรรเทาอัคคีภัยในอนาคต

“Interactive disaster mapping is the future,” Crutsinger

.

>> จากเหตุการณ์นี้ เราจะเห็นว่า ข้อมูล Drone Mapping เป็นสิ่งสำคัญอันหนึ่ง ในการบรรเทาอัคคีภัย สิ่งสำคัญที่จะทำข้อมูลประเภทนี้ได้อย่างรวดเร็ว และทันต่อสถานการณ์ ..จำเป็นต้องมีการประสานงานของทีมงานเชี่ยวชาญที่หลายหลาย ..เช่น ทีมนักบิน Drone ทีมงานประมวลผลข้อมูล ทีมงานวิเคราะห์ข้อมูล ฯลฯ

>> หากเราสามารถ สร้างความร่วมมือของการทำงานที่เป็นระบบเช่นนี้ขึ้นมาได้ ..ในอนาคต หากเกิดอัคคีภัย (ไฟไหม้) หรือ อุทกภัย (น้ำท่วม) ในประเทศไทย ..เราคงได้เห็นทีมอาสาสมัครเฉพาะกิจ จัดเตรียมข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้เจ้าหน้าที่รัฐ ..ได้บริหารจัดการและแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทีมากยิ่งขึ้น 

.

ข้อมูลอ้างอิง

  1. https://www.vice.com/en_us/article/59vymn/this-360-drone-photography-of-paradise-shows-the-devastating-aftermath-of-the-camp-fire
  2. https://fireaviation.com/2018/11/24/drones-map-the-camp-fire/
  3. https://wildfiretoday.com/tag/camp-fire/

ผู้สนใจสามารถดูข้อมูลภาพ Drone จากเหตุการณ์ดังกล่าวได้จาก 

https://www.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=47fced5a864c49a1b0e0bbe735b5af09

####################

เรียบเรียงโดย

ดร.นรุตม์ สุนทรานนท์

narut.soo@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *