เมื่อ Sensors มีมากมาย ..เราใช้ประโยชน์ได้อย่างไร ในงาน RS (ตอนที่ 1 / 2)

ในยุคปัจจุบัน เราจะเห็น Sensors ต่าง ๆ เต็มไปหมด อย่างเช่น Smart phone ที่เราใช้ในชีวิตประจำวัน ก็มีทั้ง กล้อง GPS หรือ แม้กระทั่ง Sensors ตรวจวัดการทำกิจกรรมต่าง ๆ

.

>> การเกิดขึ้นของ Sensors ต่าง ๆ สามารถช่วยในงาน Remote Sensing (RS) ได้อย่างไร ?

.. โดยปกติ เมื่อเราสร้าง Models แปลภาพดาวเทียม ขึ้นมาอันหนึ่ง.. ในขั้นตอนการทำ Validation เราจะส่งผู้เชี่ยวชาญการเก็บข้อมูล ..ไปพร้อมกับเครื่องมือที่มีราคาแพง (เช่น Spectroradio-meter) ในการเก็บข้อมูลเสมือนได้จากดาวเทียม ..เพื่อนำมาประเมินว่า  Models ที่สร้างขึ้นมา ดีหรือไม่ ?

.

Spectroradio-meter : Field Survey
Credit Photo : http://www.niam.res.in/hyperspectral-spectroradiometer

.

ทุกวันนี้ ใคร ๆ ก็สามารถเก็บข้อมูลได้ เช่น การถ่ายภาพด้วยกล้องมือถือ (พร้อมตำแหน่ง) .. ก็สามารถนำไปใช้ในการทำ Validation ได้แล้ว ..แม้ข้อมูลจะไม่ละเอียดเท่า เครื่องมือในระดับ Professional อย่าง Spectroradio-meter  .. แต่มันก็อาจนำมาใช้กับงานประยุกต์บางประเภทได้ ** เช่น การติดตามสถานะแปลงเกษตร (ช่วงเริ่มต้น ช่วงกลาง และ ช่วงสิ้นสุดการเพาะปลูก) .. ก็สามารถนำไปประเมิน demand-supply ในภาพรวมได้ 

.

** ต้องขอย้ำอีกครั้งว่า ใช้ได้ในงานบางอย่าง สำหรับเครื่องมือ Professional ยังมีความจำเป็นอยู่ ในการเก็บ / วิเคราะห์ ข้อมูลในเชิงลึก

Credit Photo : davide ragusa on Unsplash

การเก็บข้อมูลที่ง่ายขึ้น ไม่ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญ ทำให้ใคร ๆ ก็สามารถทำได้ .. เช่นนี้ เราก็อาจสร้าง Platform (เช่น Mobile App) .. ให้เกษตรกร ช่วยกันทำการเก็บข้อมูล และ จากนั้นนำข้อมูลไปประมวลผลต่อ (Data / Image Processing) เพื่อใช้ประโยชน์ได้ 

แต่ Platform ที่จะมีคนใช้ และ ช่วยกันเก็บข้อมูลให้จำนวนเยอะ ๆ ก็จำเป็นต้องคืนประโยชน์ (Benefit) ให้ผู้ใช้ด้วยเช่นกัน ตัวอย่างเช่น

  • เกษตรกรที่เก็บข้อมูลมาให้ อาจจะได้รับการประกันราคา เพราะเป็นสิ่งยืนยันว่าเกษตรกรคนนั้นทำงานอย่างมีวินัย 
  • มีระบบ Chatbot คอยให้คำแนะนำการเพาะปลูก เมื่อเจอปัญหาเฉพาะหน้า
  • ฯลฯ

.

สิ่งเหล่านี้ น่าจะเป็นอนาคตของการทำงานร่วมกัน ..ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ โดยเฉพาะจากกลุ่มคนในวงกว้าง ..จะมีส่วนช่วยในเกิดการพัฒนางานด้าน Remote Sensing (RS) ..ให้มีความหลากหลาย และ นำไปใช้ประโยชน์ได้จริงมากยิ่งขึ้น

.

… ในตอนต่อไป เราจะมาดูตัวอย่าง การประมวลผลข้อมูลรูปภาพจากกล้อง RGB ทั่วไป ว่าสามารถนำไปใช้บอกสถานะแปลงเกษตร และ ใช้ Validation กับข้อมูลจาก Satellite ได้อย่างไร … 

####################

เรียบเรียงโดย

ดร.นรุตม์ สุนทรานนท์

narut.soo@gmail.com


1 thought on “เมื่อ Sensors มีมากมาย ..เราใช้ประโยชน์ได้อย่างไร ในงาน RS (ตอนที่ 1 / 2)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *