ข้อมูลฟรี ๆ ดาวน์โหลดไปใช้ ..ในงาน RS ได้ (ตอนที่ 1 / 2)

ทุกวันนี้ นอกจาก เครื่องมือในการประมวลผลข้อมูลที่สะดวกขึ้น (เช่น Python, R, libraries ต่าง ๆ) และ ซอฟต์แวร์ Opensource ที่มากมาย แบบไม่มีค่าใช้จ่ายแล้ว

.

แหล่งข้อมูลด้าน RS ก็มีอยู่ในรูปแบบที่เป็น Open data มากมาย .. ในตอนแรกนี้ .. จะพูดถึง 5 แหล่งข้อมูล ที่สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้แบบฟรี ๆ

.

1. GLOVIS

USGS GloVis ชื่อเต็ม ๆ ก็คือ Global Visualization Viewer สามารถหาข้อมูลภาพ Satellite และภาพถ่ายทางอากาศ แบบ Online ได้ เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น 

ผลิตภัณฑ์ที่สามารถดาวน์โหลดได้ คือ Digital Orthophoto Quadrangle (DOQs), EO-1 ALI (Earth Observing-1 Advanced Land Imaging), EO-1 Hyperion (Earth Observing-1 Hyperion), Global Land Survey (GLS), Landsat 4-5 TM (L4-5 TM C1 Level-1), Landsat 7 ETM+ (L7 ETM+ C1 Level-1), Landsat 8 OLI/TIRS (L8 OLI/TIRS C1 Level-1), Sentinel-2, ISRO ResourceSAT 1 and 2 – AWIFS Sensor, ISRO ResourceSAT 1 and 2 – LISS-3 Sensor, GeoEye’s OrbView-3 (OrbView-3)

.

2. NASA Earth Observation (NEO)

NASA Earth Observation มีข้อมูลมากกว่า 50 ชุด ..ในหลากหลายประเภท เช่น ชั้นบรรยากาศ (Atmosphere), พื้นดิน (Land), มหาสมุทร (Ocean), พลังงาน (Energy), สิ่งแวดล้อม

(Environment) .. มีทั้งแบบ รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน .. ข้อมูลอยู่ในรูปแบบ JPEG, PNG, Google Earth หรือ GeoTIFF

.

3. USGS Earth Explorer

USGS Earth Explorer ถือเป็น Portal อันหนึ่ง ที่ใช้ในการดาวน์โหลดข้อมูล RS .. โดยเฉพาะภาพถ่ายดาวเทียม และ ภาพถ่ายทางอากาศ .. ผู้ใช้สามารถกำหนดเกณฑ์ (Criteria) การค้นหาที่หลากหลายได้ .. USGS ยังให้สิทธิ์ในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ข้อมูลของ NASA (Land Data Products), ข้อมูล Radar, ข้อมูล Land Surace Reflectance (MODIS & AVHRR)

.

4. ESA’s Sentinel data

สำหรับ Copernicus Open Access Hub นี้ (เคยรู้จักกันในชื่อ Sentinels Scientific Data Hub) .. แน่นอนก็จะมีข้อมูล Sentinel-1, Sentinel-2 และ Sentinel-3 สำหรับให้ผู้ใช้ดาวน์โหลดได้แบบฟรี ๆ .. 

.

5. NASA Earth Data

เนื่องจาก NASA ได้มีการยกเลิก NASA Reverb data hub ไป เมื่อต้นปี 2018 .. NASA Earth Data จึงเป็นสิ่งที่มาทดแทน .. ในการค้นหาข้อมุล NASA Earth observing data ด้วยระบบการค้นหาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ..ทำให้ผู้ใช้สามารถค้นหาสิ่งที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว 

.

Earth Data จะเหมือน ๆ กับ  NASA Reverb ซึ่งเชื่อมโยงกับข้อมูลจากดาวเทียมต่าง ๆ มากมาย เช่น NASA DC, GPS satellites, SMAP, JASON, METEOSAT, ALOS, TRMM, Aura, Aqua Oฯลฯ

.

>> ในต่อไป เราจะมาพูดถึงอีก 5 แหล่งข้อมูล .. ที่สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ฟรี ..เช่นกัน .. จะเห็นว่าการทำงานประยุกต์ด้าน RS ต่าง ๆ ในยุคนี้ ..ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป .. เพราะใคร ๆ ก็สามารถมีข้อมูล.. มาพัฒนางานประยุกต์ในแบบที่ตัวเองต้องการได้ 

.

ข้อมูลอ้างอิง
https://geoawesomeness.com/list-of-top-10-sources-of-free-remote-sensing-data/

####################

เรียบเรียงโดย

ดร.นรุตม์ สุนทรานนท์

narut.soo@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *