ข้อมูลฟรี ๆ ดาวน์โหลดไปใช้ ..ในงาน RS ได้ (ตอนที่ 2 / 2)

>> และนี่เป็นอีก 5 แหล่งข้อมูลด้าน RS เพิ่มเติมจาก ..ตอนที่แล้ว

.

6. NOAA Class

NOAA ย่อจาก National Oceanic and Atmospheric Administration เป็นระบบห้องสมุดข้อมูล Online ด้านภูมิสารสนเทศ 

.

รวบรวมจากแหล่งข้อมูลที่มีศักยภาพ เช่น US Department of Defense (DoD) Polar-orbiting Operational Environmental Satellite (POES) , Environmental Satellite (GOES) , NOAA’s Geostationary ฯลฯ แต่ยังถือว่าเป็นรอง เมื่อเปรียบเทียบกับ USGS 

.

7. NOAA Digital Coast

สำหรับผู้ใช้ ที่ต้องการ ข้อมูลชายฝั่ง เพียงอย่างเดียว .. NOAA Digital Coast เป็นตัวเลือกอันนึงที่ดี .. ผู้ใช้สามารถเลือกสิ่งที่สนใจจาก ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมฟรี ได้ เช่น Infrared, Radar, ข้อมูลภาพสีจริง (True color)

.

นอกจากข้อมูลชายฝั่งแล้ว ยังมีข้อมูลอื่น ๆ ดังนี้ ข้อมูล Land Cover, ความชัน (Elevation), ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม (Socio-economic data) และ ข้อมูลพื้นท้องน้ำ (ฺBenthic data)

.

8. IPPMUS Terra

IPUMS Terra รวบรวม ข้อมูลการสำรวจสำมะโนประชากร เข้ากับ ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมทั่วโลก .. ผู้ใช้ สามารถเลือกชุดข้อมูลที่สนใจได้เอง .. ซึ่งจะเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลจากหลาย ๆ แหล่งไว้ในโครงสร้างเดียว .. หากสนใจข้อมูลเฉพาะประเทศ ก็จะมีเครื่องมือ TerraClip ที่ช่วยในการเลือกข้อมูลเฉพาะประเทศได้

9. LANCE

LANCE ย่อมาจาก Land, Atmosphere Near real-time Capability for EOS รองรับผู้ใช้ ที่ต้องการตรวจสอบปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ และ เหตุการณ์ที่มีสาเหตุจากมนุษย์

.

ข้อมูล NRT (Near Real-Time) และ ข้อมูลภาพ จาก AIRS, AMSR2, MISR, MLS, MODIS, OMI และ VIIRS .. โดยทั่วไป ข้อมูลส่วนมาก สามารถใช้งานได้ภายใน 3-5 ชั่วโมง .. หลังจากดาวเทียมมีการบันทึกภาพ

.

10. VITO Vision

VITO Vision จะมีข้อมูลพืชพรรณ แบบความละเอียดต่ำ ได้มาจากดาวเทียม PROBA-V, SPOT-Vegetation และ METOP .. มี User Interface ที่ใช้งานง่าย และ ให้ข้อมูลดาวเทียมความละเอียดต่ำฟรี .. ข้อมูลประเภทนี้ เหมาะกับ งานประยุกต์ที่ไม่ต้องการความละเอียดมากนัก 

.

>> ในปัจจุบันมีข้อมูล RS ให้ดาวน์โหลดได้ฟรี ในรูปแบบที่หลากหลาย และ ลดข้อจำกัดจากเดิม ..ที่การเข้าถึงข้อมูล RS เป็นเรื่องยาก และมีค่าใช้จ่ายที่สูง 

.

>> การเกิดขึ้นของ Open data platforms (รวมไปถึง Open source software หรือ Tools ต่าง ๆ เช่น Python, R, Libraries) .. จะเป็นส่วนในการสนับสนุนให้นักพัฒนา สร้างงานประยุกต์ที่หลากหลาย และนำข้อมูล RS มาใช้ประโยชน์ได้มากยิ่งขึ้น 

.

ข้อมูลอ้างอิง
https://geoawesomeness.com/list-of-top-10-sources-of-free-remote-sensing-data/

####################

เรียบเรียงโดย

ดร.นรุตม์ สุนทรานนท์

narut.soo@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *